Plantering i slutet av maj

Planteringen i augusti samma år