Ritning. Förarbete och plantering påbörjas våren 2016.

Före och efter i följd

 

 

 

 

 

 

Annan plantering före och efter